Kỹ thuật pha chế đồ uống

Khóa học đào tạo theo chuyên đề nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CHUYÊN ĐỀ

Thời gian: 10 buổi

Đối tượng học: Mọi đối tượng

Học phí: 2.200.000 đ

Xem chi tiết

Khóa học đào tạo ngắn hạn nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống

Khóa học đào tạo dài hạn nghề Kỹ thuật pha chế đồ uống