tin tức mới nhất

Hoạt động đoàn thanh niên

Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

15/07/2021
Công văn triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2011-2030. Chi...
Xem thêm

Đoàn thanh niên HCT triển khai cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030 "

14/07/2021
ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI “ GIAI ĐOẠN 2021-2030...
Xem thêm

Đoàn thanh niên HCT sinh hoạt chuyên đề : " Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý "

14/07/2021
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày Quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma...
Xem thêm

Đoàn thanh niên HCTF triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

14/07/2021
Ngày 12/7/2021 BCH Đoàn trường đã triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch...
Xem thêm

PHÒNG CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG - CUỘC CHIẾN KHÔNG DÀNH CHO RIÊNG AI (29.6.2021)

25/06/2021
Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống ma tuý và hưởng ứng " Ngày Quốc tế phòng chống ma tuý " và " Ngày toàn dân...
Xem thêm

CHUYÊN MỤC:" MỖI THÁNG MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG " 6.2021

25/06/2021
 NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN TẬN TỤY Nhiệt tình, trách nhiệm, không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu là...
Xem thêm