tin tức mới nhất

Thông tin tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NẤU ĂN GIA ĐÌNH CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI

16/05/2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NẤU ĂN GIA ĐÌNH CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI THỜI GIAN HỌC: 10 BUỔI STT...
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TỔNG HỢP CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI

16/05/2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TỔNG HỢP CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI THỜI GIAN HỌC: 10 BUỔI STT...
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LÀM BÁNH CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI

16/05/2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LÀM BÁNH CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI THỜI GIAN HỌC: 10 BUỔI STT...
Xem thêm

Thông báo khai giảng: Lớp chuyên đề hè cho bé (10 – 15 tuổi)

30/05/2023
RỘN RÀNG CHÀO HÈ Thông báo khai giảng: Lớp chuyên đề hè cho bé (10 – 15 tuổi) Thời gian tập trung:...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG THÁNG 5/2023

06/05/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG THÁNG 5/2023 Thời gian đào tạo: 3 tháng,...
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG CHO TRẺ EM TỪ 10 - 15 TUỔI

16/05/2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG CHO TRẺ EM TỪ 10 - 15 TUỔI THỜI GIAN HỌC: 10 BUỔI...
Xem thêm