May Thời trang

May thời trang là ngành nhằm thỏa mãn, đáp ứng nhu cầu về may mặc, thời trang của con người với những sản phẩm đa dạng được thực hiện thông qua hệ thông sản xuất công nghiệp hiện đại, vừa đảm bảo về thẩm mỹ vừa đảm vảo về sản lượng sản xuất. Hiện nay, may mặc không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế đất nước. Dệt may là ngành có năng lực cạnh tranh cao trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế, là ngành xuất khẩu chủ lực của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm qua.
Xem thêm

Khóa học đào tạo dài hạn nghề May thời trang

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề May thời trang

Thời gian: 24 tháng

Đối tượng học: Mọi đối tượng

Học phí: 1.909.000 đ

Xem chi tiết

Khóa học đào tạo ngắn hạn nghề May thời trang

Khóa học đào tạo theo chuyên đề nghề May thời trang