tin tức mới nhất

Báo cáo

CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

05/04/2024
2024CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024
Xem thêm

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THU - CHI HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM HỌC 2022-2023

05/03/2024
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THU - CHI HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM HỌC 2022-202319
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM HỌC 2023-2024

05/03/2024
QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ VĂN HÓA NĂM HỌC 2023-2024 2024-03-05-19
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

22/02/2024
33-Quyết định công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách 2023 CamScanner-2024-02-22-17
Xem thêm

Quyết định về việc công bố công khai chỉ tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2024

25/12/2023
Quyết định về việc công bố công khai chỉ tiêu, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách...
Xem thêm