Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 21/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 21/2/2022-26/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 7/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 7/2/2022-12/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 17/01/2022

15/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 17/1/2022-23/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 10/01/2022

10/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 10/1/2022-15/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

Thời khóa biểu online K13, K14 và K15 tuần từ 4/1/2022

02/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 4/1/2022 - 9/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 27/12/2021

27/12/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 27/12/2021-31/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm