tin tức mới nhất

Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU K14, K15, K16 TUẦN TỪ 19/9/2022

17/09/2022
Thời khóa biểu học áp dụng cho K14, K15,K16 từ 19/9/2022-25/9/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU K14, K15, K16 TUẦN TỪ 12/9/2022

10/09/2022
Thời khóa biểu học áp dụng cho K14, K15,K16 từ 12/9/2022-18/9/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU K14, K15, K16 TUẦN TỪ 5/9/2022

06/09/2022
Thời khóa biểu học áp dụng cho K14, K15,K16  từ 5/9/2022-11/9/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

Kết quả xét, cấp học bổng khuyến khích hàng năm

05/09/2022
QD-xet-hoc-bong-nam-2018 QD-xet-hoc-bong-nam-2019 QD-xet-hoc-bong-nam-2020 QD-xet-hoc-bong-nam-2020(2) QD-xet-hoc-bong-nam-2021...
Xem thêm

Kết quả tốt nghiệp hàng năm

05/09/2022
QD-TN-nam-2020 QD-TN-Nam-2021 QDTN-Nam-2022 Danh-sach-van-bang-2019-2020 Danh sach van bang -tu-16.10.2020-15.5.2022
Xem thêm