Đào tạo

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

17/10/2021
Thực hiện Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU

18/08/2021
* Thời khóa biểu các lớp học tại trường và trung tâm (Tuần từ 1/11  đến ngày 7/11/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN *...
Xem thêm

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÁC LỚP VĂN HÓA VÀ TRUNG CẤP KHÓA 15 -TẠI TRƯỜNG

27/08/2021
Danh sách GVCN các lớp văn hóa năm học 2021-2022 - cơ sở  Khâm Thiên Danh sách GVCN các lớp văn hóa  năm học...
Xem thêm

DANH SÁCH LỚP KHÓA 15 - NĂM HỌC 2021- 2022

27/08/2021
Danh sách chuyển đến lớp 11, 12 _Năm học 2021-2022 Danh sách lớp 10E1-K3 (2021-2024) Danh sách lớp 10E2 -K3(2021-2024)...
Xem thêm