tin tức mới nhất

Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 29/11/2021

28/11/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 29/11/2021-5/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 20/12/2021

18/12/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 20/12/2021-26/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 10/01/2022

10/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 10/1/2022-15/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 1/11/2021

30/10/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 1/11/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 8/11/2021

13/11/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 8/11/2021-13/11/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 25/10/2021

30/10/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 25/10/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu...
Xem thêm