Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 7/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 7/2/2022-12/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THÔNG TƯ 36/TT GDĐT XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU LIÊN KẾT DẠY CHƯƠNG TRÌNH GDTX CẤP THPT NĂM HỌC 2022 - 2023

27/02/2023
Biểu mẫu C1.1: Xác định chỉ tiêu liên kết dạy chương trình GDTX cấp trung học phổ thông học kỳ I năm học 2022 -...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 17/01/2022

15/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 17/1/2022-23/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU K14, K15, K16 TUẦN TỪ 12/9/2022

10/09/2022
Thời khóa biểu học áp dụng cho K14, K15,K16 từ 12/9/2022-18/9/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ VĂN HOÁ NĂM HỌC 2022 - 2023

27/02/2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ VĂN HÓA NH 2022-2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC HỌC PHÍ VĂN HÓA CÁC KHỐI...
Xem thêm