Đào tạo

Kết quả tốt nghiệp hàng năm

05/09/2022
QD-TN-nam-2020 QD-TN-Nam-2021 QDTN-Nam-2022 Danh-sach-van-bang-2019-2020 Danh sach van bang -tu-16.10.2020-15.5.2022
Xem thêm

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

05/09/2022
1.Kế hoạch tuyển sinh năm 2019. Trang-1-2019 Trang-2-2019 Trang-3-2019 Trang-4-2019 Trang-5-2019 Trang-6-2019 2.Đề...
Xem thêm

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính PĐT

05/09/2022
14QUY-TRINH-GIAI-QUYET-THU-TUC-HANH-CHINH-PHONG DAO TAO
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 21/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 21/2/2022-26/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 7/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 7/2/2022-12/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 17/01/2022

15/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 17/1/2022-23/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm