tin tức mới nhất

Đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm

05/09/2022
1.Kế hoạch tuyển sinh năm 2019. Trang-1-2019 Trang-2-2019 Trang-3-2019 Trang-4-2019 Trang-5-2019 Trang-6-2019 2.Đề...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU K14, K15, K16 TUẦN TỪ 5/9/2022

06/09/2022
Thời khóa biểu học áp dụng cho K14, K15,K16  từ 5/9/2022-11/9/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU K14, K15, K16 TUẦN TỪ 19/9/2022

17/09/2022
Thời khóa biểu học áp dụng cho K14, K15,K16 từ 19/9/2022-25/9/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính PĐT

05/09/2022
14QUY-TRINH-GIAI-QUYET-THU-TUC-HANH-CHINH-PHONG DAO TAO TONG-HOP-32-QUY-TRINH--GIAI-QUYET-CONG-VIEC-TAI-TRUONG-TCN-NAU-AN-(06...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 21/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 21/2/2022-26/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 7/02/2022

21/02/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 7/2/2022-12/2/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm