Đào tạo

CHIỈ TIÊU TUYỂN SINH ĐÀO TẠO SONG BẰNG NĂM HỌC 2024-2025

10/04/2024
Hồ-Sơ-dào-tạo-văn-hóa-năm-2024-2025-
Xem thêm

Chia sẻ kinh nghiệm nghề Bánh

03/04/2024
CÔNG TY TNHH AB MAURI VIỆT NAM Nhà cung cấp nguyên liệu và giải pháp làm bánh hàng đầu tại Việt Nam chia sẻ với học...
Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

15/01/2024
QD-So-287-Cong-nhan-TN-he-TCN-lop-NA1,-NA2,-NA3,-BANH,-PC1,-MTT1-Khoa-15-tai-truong...
Xem thêm

Tuần học quân đội” - Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất tại HCTF

20/10/2023
Chào mừng “ Tuần học quân đội” - Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục thể chất tại HCTF. Chúc các em...
Xem thêm