Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 6/12/2021

08/12/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 6/12/2021-12/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

Thời khóa biểu online K13, K14 và K15 tuần từ 4/1/2022

02/01/2022
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 4/1/2022 - 9/1/2022 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 27/12/2021

27/12/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 27/12/2021-31/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 29/11/2021

28/11/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 29/11/2021-5/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 15/11/2021

13/11/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 15/11/2021-21/11/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 20/12/2021

18/12/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 20/12/2021-26/12/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm