Hoạt động Nhà trường

Văn bản V/v triển khai thực hiện tuyên truyền " Năm Hữu nghị VN-Campuchia 2022"

19/06/2022
Văn bản V/v triển khai thực hiện tuyên truyền " Năm Hữu nghị VN-Campuchia 2022"...
Xem thêm

Thông báo về việc ngày nghỉ Tết dương lịch 2022

31/12/2021
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2022
Xem thêm

Công văn về việc thực hiện Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với viên chức và lao động hợp đồng.

19/12/2021
Thực hiện QĐ số 1000 của Sở LĐTBXH về việc Ban hành Quy định đánh giá xếp loại hằng năm đối với công chức...
Xem thêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIÊM VẮC-XIN CHO HỌC SINH ĐỢT 2

19/12/2021
  Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân nhân Thành phố về việc triển khai tiêm...
Xem thêm

Công văn về việc thực hiện Công điện số 26 của UBND thành phố và đón học sinh quay lại trường ngày 6/12/2021

08/12/2021
Công văn thực hiện công điện số 26 của UBND thành phố và đón học sinh quay lại trường.
Xem thêm