Văn nghệ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931- 26/3/2021) - Quận Đoàn Đống Đa