HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NHẬP HỌC LỚP 10 - HỒ SƠ TRUNG CẤP

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ NHẬP HỌC HỆ SONG BẰNG
NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM CÓ:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển vào học giáo dục nghề nghiệp ( theo mẫu )
 2. Bản sao công chứng giấy khai sinh : 02 bản
 3. Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú: 02 bản
 4. Bản gốc + 01 Bản sao công chứng học bạ THPT (hoặc THCS)
 5. Bản gốc + 01 Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người nhập học ngay trong năm tốt nghiệp hoặc đầu năm học sau phải nộp lại bản sao công chứng bằng tốt nghiệp
 6. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đối với người nhập học đã tốt nghiệp các năm trước: 02 bản
 7. Giấy khám sức khỏe bệnh viện cấp Quận (Huyện) trở lên: 01 bản
 8. Bản sao CMND/CCCD (nếu có): 02 bản
 9. Bản sao Thẻ BHYT (nếu có): 01 bản
 10. Ảnh 3x4 (áo sơ mi trắng) : 10 cái

11.Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có): 02 bản.

===============================================================

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ NHẬP HỌC HỆ TRUNG CẤP
NĂM HỌC 2022-2023

HỒ SƠ NHẬP HỌC GỒM CÓ:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển vào học giáo dục nghề nghiệp ( theo mẫu )
 2. Bản sao công chứng giấy khai sinh : 01 bản
 3. Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú: 01 bản
 4. Bản sao công chứng học bạ THPT (hoặc THCS): 01 bản.
 5. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người nhập học ngay trong năm tốt nghiệp hoặc đầu năm học sau phải nộp lại bản sao công chứng bằng tốt nghiệp: 01 bản
 6. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đối với người nhập học đã tốt nghiệp các năm trước: 01 bản
 7. Giấy khám sức khỏe bệnh viện cấp Quận (Huyện) trở lên: 01 bản
 8. Bản sao CMND/CCCD (nếu có): 01 bản
 9. Bản sao Thẻ BHYT (nếu có): 01 bản
 10. Ảnh 3x4 (áo sơ mi trắng) : 06 cái

11.Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ ưu tiên ( nếu có): 01 bản.

===============================================================

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN

- Phòng đào tạo : 0243.8519.372 - Phòng tuyển sinh : 0243.224.7887

 • Hotline: 0916.173.268 - 083.556.1616

0868.212.266 (Cô Mai);

0375.059.849 (cô Dung)

038.444.1672 (Cô Huyền ).

PHÒNG ĐÀO TẠO

HCTF