THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIÊM VẮC-XIN CHO HỌC SINH ĐỢT 2

📌📌 Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân nhân Thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022;
Công văn số 19939/SYT-NVY ngày 21/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 31;
Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND thị xã Sơn Tây về việc Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây năm 2021-2022;
Kế hoạch liên ngành số 897/KHLN-YT-GD&ĐT-LĐ-TB&XH của Trung tâm Y tế, Phòng GD&ĐT, Phòng LĐ-TB&XH về việc Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thị xã Sơn Tây.
📌📌 Trường TCN Nấu Ăn-NVDL và Thời trang Hà Nội, thông báo về việc tổ chức tiêm vắc-xin cho học sinh đợt 2(ngày 14.12.2021 và ngày 17.12.2021) như sau:
HCTF