Tổng hợp các bài báo đưa tin về Chương trình "Ngày hội văn hóa ẩm thực hữu nghị Việt Nam - Australia năm 2023".

  1. Cổng thông tin điện tử Chính phủ:

https://thanglong.chinhphu.vn/ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-103230531153805767.htm

2. Cổng thông tin điện Thành phố Hà Nội:

https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/7320/2857782/ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam---australia-nam-2023.html

3. Báo Quân đội nhân dân: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-nam-2023-729786

4. Báo VOV: https://vov2.vov.vn/van-hoa-giai-tri/soi-dong-ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-viet-nam-australia-42416.vov2

5. Báo Quốc tế (Bộ Ngoại giao)

https://baoquocte.vn/tung-bung-ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-229288.html

6. Báo Đại Đoàn kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-am-thuc-ket-noi-viet-nam--australia-5719345.html

7. Báo Tiền phong:

https://tienphong.vn/ban-tre-hao-hung-tham-gia-ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-post1538859.tpo

8. Báo Kinh tế đô thị: https://kinhtedothi.vn/ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-nam-2023.html

9. Báo Hà Nội mới:

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1065810/ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam---australia-2023

10. Báo Tuổi trẻ thủ đô:

https://tuoitrethudo.com.vn/nhie-u-hoa-t-do-ng-ha-p-da-n-trong-nga-y-ho-i-van-ho-a-a-m-thu-c-hu-u-nghi-vie-t-nam-australia-225605.html&tlive=1685545204

11. Tạp chí Thời đại: https://thoidai.com.vn/ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-186635.html

12. Tạp chí Nhân lực Nhân tài: https://nguonluc.com.vn/ron-rang-ngay-hoi-van-hoa-am-thuc-huu-nghi-viet-nam-australia-nam-2023-a11116.html

HCTF