Tuyển dụng lao động hợp đồng

Trường TCN Nấu Ăn - Nghiệp vụ Du Lịch và Thời trang Hà Nội tuyển dụng lao động hợp đồng.

Mọi thông tin liên hệ phòng tổ chức hành chính : 0243.8519372/ 203 hoặc đồng chí Ngô Thị Lý Anh: 0906276302

HCTF