Văn bản V/v triển khai thực hiện tuyên truyền " Năm Hữu nghị VN-Campuchia 2022"